O MNIE / ABOUT ME

Jestem członkiem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego od 2011 r. i członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP – polskiego reprezentanta w FIAP (która jest jedyną międzynarodową organizacją fotograficzną uznaną i jest reprezentowaną przez UNESCO). Moje prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych za granicą (Belgia, Bośnia i Hercegowina) i w kraju (Warszawa, Lublin, Radom, Katowice, Łeba, Puławy), a także w mediach (miesięcznik "Digital Foto Video" i „Przyroda Polska”, internet). Interesuje się wieloma tematami, wśród których dominującą rolę odgrywa pokazanie miasta jako żywego organizmu.

W moich fotografiach staram się wprowadzić odbiorców w świat, jakiego nie dostrzega się na co dzień, zupełnie inny niż sugerują to pozory. Pokazuję świat skłaniający do refleksji, że koegzystencja organizmów, przedmiotów może mieć wiele różnych wymiarów i perspektyw.

 

 

I am a member of the Lublin Photographic Society (www.ltf.org.pl) since 2011 and a member of the Polish Republic’s Photoclub Association of Authors (http://fotoklubrp.org/frp/ofotoklubie.html), an operative member organization of the FIAP (which is the only one organization approved and represented by UNESCO). My works were exhibited in Belgium, Bosnia and Herzegovina and - mostly - in Poland (Warsaw, Lublin, Radom, Katowice, Łeba and Puławy) during individual and group expositions and printed in the "Digital Foto Video" and “Przyroda Polska” (“The Nature of Poland”) magazines but also in the internet. I am interested in many subjects, in which the main role plays showing cities as living organisms.

In my photographs I try to introduce viewers into a world that is hardly seen in an everyday life, completely different than suggested by its simple appearance. I show the world that prompts to reflections that the co-existence of organisms and things may have many different dimensions and perspectives.

 

I invite you to look at my gallery (Galeria).


© 2019 - Marcin Michalowski Photography Blog  |  Mapa strony  |  Poleć stronę Portfolio online: Albumio      Realizacja: Marcom Interactive