Z bloga fotografa

Visualisation. Part 1. Purpose / Wizualizacja. Część 1. Cel.

Dodano: 16 10 2014 r.
Visualisation. Part 1. Purpose / Wizualizacja. Część 1. Cel.
It is evident that the purpose of showing something is very important. Very rarely one does it just to have his/her piece being there. _________________________________________________ Jest oczywiste, że cel prezentacji czegoś publiczności jest ważny. Bardzo rzadko ktoś robi to tylko, żeby jego utwór gdzieś się tylko znalazł.

It seems so obvious that behind showing pictures (first – making them) there has to be a purpose. Well. Sometimes you may wander what it's been but…

There can be several goals for presenting a photograph. In more generic terms an author shows something because he/she wants to achieve something. It can happen because the author was struck by the picture, situation that appeared in front of him/her in an aesthetical way. So the goal is to share it, to impress someone else. Or simply – to decorate space (in the internet, surroundings or in the mind of a recipient).

He/she may also want to illustrate his point of view on some topic, his beliefs. These pictures sometimes goes in series, in reportage (or coverage)on some important for the author issue.

The other case could be when the author, following the pace of his thoughts (or some more general assignments), would desire to explain what is in his mind that he thinks needs to be explained (situation, problem, etc.) or persuade the audience or address people with his new concepts.

Sometimes, but I think this could be done very rarely, the author wants to show what he predicts.

So there is always a goal – aesthetical, conceptual, practical or a higher purpose.

Well. You may just have a look at the functions of art and apply them to the concept of purposes… Or you can discuss it from the presented today point of view.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydaje się oczywiste, że w tle prezentacji obrazów (a najpierw tworzenia ich) musi być cel. Cóż. Czasami można się zastanawiać, jaki on był, ale…

Można wyróżnić wiele przyczyn stojących za chęcią pokazania fotografii. Bardziej ogólnie mówiąc, autor pokazuje coś, bo chce coś osiągnąć. Może dlatego, że obraz lub sytuacja, w której uczestniczył, wywołała w nim wrażenia estetyczne. Celem byłoby podzielenie się tym odczuciem, aby oddziaływać podobnie na innych. Lub po prostu – żeby ozdobić przestrzeń (w sieci, otoczeniu lub umyśle odbiorcy).

Autor może również chcieć zilustrować swój punkt widzenia na jakiś temat, swoje przekonania. Takie zdjęcia ukazują się często w seriach, reportażach mówiących o sprawach ważnych dla twórcy.

Innym przypadkiem może być sytuacja, gdy autor, podążając za swoimi myślami (lub bardziej ogólnymi zadaniami), zechciałby wyjaśnić wymagające tego myśli kłębiące się w jego głowie (sytuacje, problemy) lub przekonać odbiorców albo przekazać im swoje nowe koncepcje.

Czasem, bardzo rzadko, autor chce wskazać na jakiś przewidywany przez niego trend.

Tak więc zawsze jest cel – estetyczny, konceptualny, praktyczny lub wyższy.

Cóż. Można po prostu spojrzeć na funkcje sztuki i na ich podstawie opisać cele prezentacji... Lub mozna podyskutować o tym na podstawie dzisiejszego krótkiego tekstu.

© 2018 - Marcin Michalowski Photography Blog  |  Mapa strony  |  Poleć stronę Portfolio online: Albumio      Realizacja: Marcom Interactive