Z bloga fotografa

Visualisation. Part 2. Information / Wizualizacja. Część 2. Informacja

Dodano: 22 10 2014 r.
Visualisation. Part 2. Information / Wizualizacja. Część 2. Informacja
If you've decided to show something and you have a goal you should start to build a message _________________________________________________ Jeśli zdecydowałeś się coś pokazać I posiadasz w tym cel, powinieneś zacząć tworzyć przekaz.

 

With communication it's quite easy: you have to have an author (originator), a message and a recipient. There are also communication means.

Whenever you (the first factor in the communication process) communicate something you do it for a purpose (see the previous Blog insertion) and for the purpose you choose the information (or many of them) and its quality (the second factor). They obviously have to correspond with each other.

First of all there is a simple choice: one message or more. You can do it in whatever way you want that suits the goal. But remember that sometimes when there is too much data… at least someone’s head could hurt…

But then there is a condition: you have to decide which content best supports your purpose. And it depends also on the audience (the third factor) – what they know and if the message is relevant. This can't be described in easy rules. It depends and interconnects with all other factors. The message can be simple: beautiful flower that shows your admiration for the spring; or complex – when you show people but from the looks of their faces, their clothes and the context of times you give an example of an event with your interpretation. Then the message can have layers – from simply what the recipient see, to what it means (but his/her perception can be different than yours, it just happens).

OK. So now you have almost everything – the author, the message and the audience that you target…

But there is still one element missing – you need to select a practical vehicle to transfer your information. So it's not only what is needed to be shown but also how to do that, how to convey it to the recipient.  When speaking about photography your choice is very wide: proportions of the frame, the time of exposure, the F-stop (and DoF), sharpness, using colours or B&W, cut of the frame (what's left inside), location of the objects in the frame and their correlation with each other and borders (composition), lenses, cameras, traditional films or digital sensors, ways how to use the darkroom and its tools, multiple exposures, and so on, and so on.

And finally there are some issues that can affect you when you decide about the message and how to convey it. The factors of time, cost, difficulty and logistics have to be considered. You can't do whatever you want without planning the season, hour and angle in which the natural light falls. You won't do it if you don't have enough money (to travel, to buy props, to develop film, hire a model or make a huge picture). You have to plan how to make a picture and decide if, even if the planned message is clear and the way showing it best, you can do it at all…for example while parachuting. If you want to make an image showing views from Mount Everest (but even walking 20 km with a heavy backpack full of your equipment may cause cancellation)… Well logistics is also crucial.

----------------------------------------

Z komunikacją jest prosto: powinien być autor, przekaz i odbiorca. Są również środki służące komunikacji.

Kiedykolwiek coś przekazujesz Autorze, robisz to jakimś celu (p. poprzedni wpis w Blogu) i dla tego celu wybierasz jedną lub wiele informacji oraz jej jakość. Cel i informacja muszą ze sobą oczywiście współgrać.

Tak więc po kolei. 

Ważna jest decyzja, jaka zawartość najlepiej przekazywałaby twoje intencje. A to zależy także od odbiorców – jaką dysponują wiedzą i czy przekaz jest dla nich istotny. Tego nie da się opisać prostymi zasadami, gdyż wiąże się to z bardzo skomplikowanymi relacjami z przeróżnymi czynnikami. Wiadomość może być prosta: piękny kwiat pokazujący twój zachwyt wiosną lub złożony – gdy pokazujesz ludzi i twoją interpretrację wydarzenia. Wtedy przekaz ma przenikające się warstwy: od tej, na której odbiorca widzi obraz, do jego znaczenia i czasem odbiór może być różny od intencji autora (to się zdarza).

OK. Jest już prawie wszystko: autor, przekaz i odbiorcy.

Ale wciąż brakuje jednego elementu – musisz wybrać praktyczny sposób, żeby przesłać swoją informację. Czyli nie chodzi tylko o to, co pokazać, ale też jak chcesz to zrobić, jak przesłać wiadomość do odbiorcy. W przypadku fotografii masz ogromny wybór środków: proporcje kadru, czas ekspozycji, przysłona, głębia ostrości, ostrość, wykorzystanie kolorów lub nie, cięcie kadru, położenie obiektów w kadrze i ich wzajemne relacje oraz relacje z granicami kadru, obiektywy, aparaty, rodzaje materiałów światłoczułych, użycie ciemni i narzędzi, wielokrotna ekspozycja, itd…

A na koniec należy jeszcze wspomnieć o innych sprawach, które mogą na ciebie wpłynąć w przekazywaniu informacji. Są to czynniki: czasu, kosztów, poziomu trudności i logistyki. Nie możesz zrobić wszystkiego, co zechcesz nie uwzględniając pory roku, godziny i kąta padania światła. Nie zrealizujesz zamierzeń, jeśli nie masz na to pieniędzy (na podróż, zakup rekwizytów, wywołanie filmu, wykonanie ogromnej odbitki). Musisz zaplanować powstający obraz i zdecydować, czy dasz radę to zrobić…na przykład skacząc ze spadochronem. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie pokazujące widoki z Mount Everest … wtedy, cóż, logistyka jest ważna!

 

 
© 2018 - Marcin Michalowski Photography Blog  |  Mapa strony  |  Poleć stronę Portfolio online: Albumio      Realizacja: Marcom Interactive